Giraf of Sweden

Om


Köp- & leveransvillkor hittar du under respektive produkt.

Besök gärna hemsidan för att läsa mer om oss.

Giraf of Swedens produkter syftar till att öka blodcirkulationen i kroppens muskler och leder därmed hjälpa kroppens självläkande förmåga. Konceptet bygger på den positiva effekten av en ökad blodcirkulation och vänder sig till människor i alla åldrar som vill hålla sig rörliga och aktiva. Enkla, funktionella plagg som förenklar vardagen och ger en ökad livskvalitet. Kännetecknande för Giraf of Sweden's produkter är att de är funktionella, lättskötta och värmer gott.

Giraf of Sweden använder mjuka funktionsmaterial med god förmåga att andas och god följsamhet. De lämpar sig bra vid fysisk aktivitet vid allt från svampplockning till elitidrott. Materialet värmer och ökar blodcirkulationen lokalt vilket kan förebygga och påskynda läkning av skador. Produkterna passar utmärkt vid fysisk aktivitet, rehabilitering, i vardagen och på jobbet .

Alla produkter (utom Giraf Original) är i 100 % Merinoull. Ett material som har förmågan att värma trots fuktig miljö. Merinoullen är otroligt mjuk och sticks ej, den passar bra när man har känslig hud.

Giraf of Sweden har, i samråd med sjukgymnaster, utvecklat en rad produkter som kan användas i förebyggande syfte eller som lindring vid befintliga ledbesvär. Produkterna bygger på kombinationen värme/skydd. Men också en sensorisk påminnelse om bra hållning, vilket har visat sig förebygga riskerna att hamna i ett smärttillstånd.

Läs mer här

IN ENGLISH

Giraf of Sweden's products are designed to increase blood circulation in the muscles and joints, thereby increasing the body's self-healing abilities. The concept is based on the positive effect of increased blood circulation and aim to people of all ages who want to stay mobile and active . Simple, functional garments that make life easier and increase quality of life . Characteristic of Giraf of Sweden's products is that they are functional, unobtrusive and easy to maintain.

Giraf of Sweden uses soft functional material with good breathability and good compliance. They are well suited for physical activity in everything from gardening to proffessional soccer. The material brings warmth and increases blood circulation locally, which can prevent and accelerate the healing of injuries. Learn more about rehab. The products are ideal for physical activity, rehabilitation, in everyday life and at work

All products (except Giraf Original) is 100% Merino wool. A natural material that has many good qualities. It is very soft and comfortable even on the most sensitive. It has the ability to generate and absorb heat, it is breathable and permeable to humid circumstances, which helps to maintain a constant body temperature despite varying activity and weather. Our wool products are produced in Sweden and organically dyed.

Giraf of Sweden has, in consultation with physiotherapists, developed your range of products that can be used preventively or as relief from existing neck- & joint problems. The products are based on the combination heat &protection. But it's also a sensory reminder of posture, which has been shown to prevent the risk of painful conditions.

Read More here